Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
М У С К У Л И Мускули на главата. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни. - мимически мускули. Разположени са повърхностно в подкожната тъкан, предимно по лицето. Единият им край се вплита в кожата, а другият сраства с черепа. При съкращенията си те придават определена мимика на лицето. В зависимост от мястото си на разположение те се разделят на групи; мускули на черепния покрив M. occipitofrontalis (m. epicranius) - състои се от две части свързани чрез galea aponeuroti

Категория на документа: Документи по Медицина
НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Разширение на сърцето (Dilatatio cordis) Представлява увеличаване на неговият обем извън физиологичните граници и се изменя неговата функция. Причини могат да бъдат усилената работа, микотоксикози, интоксикации, инфекциозни болести. Разширяването на сърцето бива: Миогенно – напречно разширение → усилена систола или диастола. Тоногенно – напречно и надлъжно разширяване на лява и дясна камера, или коагулуми и силно разширение. Преминава в

Категория на документа: Документи по Медицина
1.1Предмет и задачи на анатомията и физиологията Наименованието анатомия произлиза от старогръцката дума “anatemnein”, което значи разсичам, разчленявам. Анатомията изучава устройството на човешкото тяло на микроскопско и макроскопско ниво. Тя е фундаментална биологична наука, чийто обект на проучване са формите и строежът на човешкия организъм. В зависимост от целта на изучаване на структурата на тялото и с оглед задоволяване на потребностите на приложните науки, с които е свързана, анатомията

Категория на документа: Документи по Медицина
История на сърдечната хирургия Историята на сърдечната хирургия е сравнително кратка, но се развива с изключителни темпове. Предпоставка за това е увеличаването на заболеваемостта от сърдечно съдови болести в световен мащаб. Първите предпоставки за развитието и са свързани с развитието на други подразделения на медицината, а също така и научно техническия прогрес. Историята на сърдечната хирургия се подрaзделя на два основни етапа: преди ЕКК и след Въвеждането на ЕКК 1. Сърдечен травматизъм - 9

Категория на документа: Документи по Медицина
АРОМАТЕРАПИЯ АРОМАТОЛЕЧЕНИЕТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ В древността благоуханието на растенията въплъщавало "растителната душа", която криела вълшебни сили и ги предпазвала като талисман от всякакви злини и недъзи. На тези аромати приписвали чудотворни свойства. Не случайно благоуханните растения се използвали при религиозни обреди, вероятно защото техният аромат предразполагал към мистицизъм и въздействал върху психиката на хората. Пред олтарите на древноегипетскитс богове и на храмовете на Заратустр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100