Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
Депресивни разстройства Депресивните разстройства са едни от най честите психични разстройства, като според проучвания направени в различни страни, обхващащи различни възрастови групи, годишната заболяемост е 10%. Това означава, че годишно всеки десети от нас страда от различна по форма или продължителност депресивно състояние. Полът, социалния статус, възрастта играят важна роля в разпространението на депресивните разстройства. Най-засегнати в този смисъл е групата на жените, докато при мъжете

Категория на документа: Документи по Медицина
БОЛЕСТИ НА ГЛАВАТА 1. Vulnera et contusions in region capitis Етиология Случайни пътнотранспортни произшествия, огнестрелни рани, умишлен травматизъм Клинични признаци Зависят от вида на раната, локал.,дълбочината и давността на инфекцията : КЧ- ухапни рани, КТ- одрасквания, ухапвания, фрактури на кости. Раните в областта на устните и бузите са съпроводени с нараняване на a. et v. Facialis ,a. transversa faciei. Раните в междучелюстното пространство са съпр. с образуване на слюнчени фистули. Ран

Категория на документа: Документи по Медицина
К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ТЕМА: „Профилактика на полово – предавани заболявания”. Методика на обучението на семейства и деца в пубертетна възраст” У в о д Сексуалността се проявява по различен начин в различните възрасти. Тя не е от голя¬мо значение за по-малките деца. Наистина момчетата ще открият, че им е приятно да пипат члена си, а момичетата - да пипат тя¬лото около влагалището и особено клитора. Но обикнобено това не е важна част от живота им. Любовта обаче винаги е важна част от живота

Категория на документа: Документи по Медицина
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА Глава първа МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. СЪЩНОСТ НА НАУЧНИЯ МЕТОД И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ І. Определение на научен метод, научно знание и научно изследване Методологията е наука за методите на научното изследване /проучване/. Научен метод – систематична процедура /начин/ за откриване /придобиване/ на научни знания /истини/, която се опира се на емпирични /фактически, реални/ данни и доказателства за установяване истинността им. Научни знания – строга

Категория на документа: Документи по Медицина
М У С К У Л И Мускули на главата. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни. - мимически мускули. Разположени са повърхностно в подкожната тъкан, предимно по лицето. Единият им край се вплита в кожата, а другият сраства с черепа. При съкращенията си те придават определена мимика на лицето. В зависимост от мястото си на разположение те се разделят на групи; мускули на черепния покрив M. occipitofrontalis (m. epicranius) - състои се от две части свързани чрез galea aponeuroti

Яндекс.Метрика
92 92 100 100