Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
Тема 1. Анатомия на външните полови органи Външните полови органи (pudenda) и влагалището осигуряват половия акт - вкарването на семенна течност в женската полова система. Обединени са в термина Vulva, която включва видимата част на половата система - mons pubis, големи и малки лабии, клитора, vestibulum vaginae, химена, уретралния отвор, някои жлезисти съдови структури. Mons pubis - разполага се пред симфизата,нагоре от големите срамни устни. Предизвиква се от натрупване на подкожна мастна тък

Категория на документа: Документи по Медицина
Русенски университет "А. Кънчев" Курсова задача По ХЗВ Тема: Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст. Изготвил: Велислава Маринова Рашкова, спец.ПНУП, IV курс, фак.номер:096311 Гр.Русе Проверил: д-р Д. Стоянова Повече от всякога се налага да се обърне сериозно внимание на здравето на подрастващите от детската градина до университетска възраст поради следните причини: - Нараства замърсяването на околната среда; - Застрашително широко се разпространява наркоманията,

Категория на документа: Документи по Медицина
ВУ "АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ" гр. Пловдив КУРСОВА РАБОТА На тема: КАЛОЛЕЧЕНИЕ По дисциплината: СПА ТУРИЗЪМ Изготвил: Проверил: Мария Недялкова Костова гл.ас.д-р Григорова 3 курс спец: "икономика на туризма" Фак. Номер: 111412110013 Съдържание: Калолечение * История * Произход и състав на лечебната кал * Находища и видове лечебна кал * Лечебното действие на калта * Какви заболявания се лекуват с кал * Как се лекува с кал * Методи на калолечение * Балнеореакция * Луголечение * Калолечеб

Категория на документа: Документи по Медицина
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА" КУРСОВА РАБОТА Кинезитерапия след фрактура на шииката на бедрената кост Разработил: Михайл Станкулов, ф. № 28126 Комисия по ЗКР Научен ръководител: ..................... оценка ................ (гл.ас.Л. Саздова, доктор) 1. ............................... 2. ............................... дата ............ София, 2012 съдържание Увод I. Литературен обзор 1. Анатомични особености...........................

Категория на документа: Документи по Медицина
Тракийски университет гр.Стара Загора Медицински факултет РЕФЕРАТ Тема: "Психо-социални контакти с болното дете и близките му" Изготвила:Анна Владимирова Факултетен номер №628 Медицинска сестра Първи курс Проверяващ:д-р Албена Андонова Болката при децата създава негативни рефлекси.Отразява се тежко върху психиката и поведението на детето,което води до затруднение в лечебния план.Освен на детето,се отразява и на родителите.Всяка една промяна породена от диагнозата,престоя в болницата,раздялата с

Яндекс.Метрика
92 92 100 100