Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора


Категория на документа: Медицина


4. Да се вдижи и поддържа тялото си в подходяща позиция
5. Да спи и почива
6. Да се облича и съблича
7. Да поддържа телесната си температура
8. Да бъде чист
9. Да избягва опасностите
10. Да общува
11. Да изповядва вярата си
12. Да бъде полезен

13. Да се възпроизвежда,14. Да учи
Компонентите на основните сестрински грижи, произтичащи от Концептуалния метод на В. Хендерсон:

Подпомагане на пациента по отношение на дишането
Подпомагане на пациента при ядене и приемане на течности
Подпомагане на пациента по отношение на отделителната функция

Подпомагане на пациента в поддържане на желаната поза при ходене, седене и лежане и при преместване от едно положение в друго

Подпомагане на пациента по отношение на почивката и съня

Подпомагане на пациента при избиране на дрехи, при обличане и събличане

Подпомагане на пациента в поддържане на температурата на тялото си в нормални граници

Подпомагане на пациента да поддържа тялото си чисто, да е добре сресан и да предпазва кожата си

Подпомагане на пациента за избягване на опасностите в заобикалящата го среда; и предпазване на другите от всякаква потенциална опасност от страна на пациента, като инфекция и насилие

Подпомагане на пациента да общува с другите - да изразява потребностите и чувствата си

Подпомагане на пациента да изповядва религията си или да следва своите разбирания за добро и лошо

Подпомагане на пациента в работата или в творческата му дейност

Подпомагане на пациента по отношение на дейности, свързани с развлечение, отмора и възстановяване

Подпомагане на пациента при учене

Концептуално определение на сестринския метод

Сестринският метод е процес на работа, при който автономната медицинска сестра определя, извършва и оценява действията, свързани със собствената и специфична роля.

Етапи на сестринския метод
I етап: Събиране на данни

I етап: Събиране на данни

Бързо и адекватно събиране на необходимата информация
Достъпен и неагресивен начин за събиране на информация
Причини за възникване на здравен проблем /хоспитализация/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.