Повърхностни чужди тела в окото


Категория на документа: МедицинаПрофилна снимка

Може да се направи (ляв или десен профил- с лявата или с дясната страна към филма).

Пациента е легнал по корем. Главата се нагласява странично- с поглед откъм темето, с двете ръце се обхваща откъм челото и тила, за да се направи нужната корекция, така че сагиталната равнина да бъде строго успоредна на масата и филма. Проверява се положението на сагиталната равнина и откъм лицето, обръща се внимание и на зеничната линия, която трябва да бъде перпендикулярна спрямо масата. Фронталната равнина трябва да бъде също перпендикулярна и същевременно успоредна на страничния ръб на масата. Биаурикуларната равнина трябва да минава в средната линия на рентгеновата маса- за да се помести образът в средата на филма.
Централният лъч трябва да се насочи перпендикулярно към филма, а за входно място се определя външният ъгъл на орбиталният ръб. Tрябва да се ограничи блендата за да се намали разсеяното лъчение, след което се подава нужните данни и се експонира.

Използва се противодифузионна решетка;
Маркира се филма и се проявява на тъмно във фотолабораторията на червена светлина. Докато се обработва филма в машината, трябва да се зареди касетата с неекспониран филм и да се постави в гешето за неекспонирани филми. Като излезе филма от машината трябва да се занесе на рентгенолога за да го разчете и да постави изходяща диагноза.

Ако на обзорните снимки не се открият сенки на чуждо тяло, изследването приключва с първият етап. В противен случаи се преминава към втория етап, чиято цел е точната локализация на чуждото тяло.
За локализация може да се използва методът на Кьолер- Головин с многобройни модификации. Той се състои в правенето на снимки с центражите за орбити, но с няколко намалени експонации върху един и същ филм при различно положение на окото: с поглед надолу и нагоре (две експонации) или нагоре, напред и надолу ( три експонации). При това сянката на чуждото тяло се удвоява или утроява, понеже при движение на окото тя се премества върху филма. Това не ще стане само ако чуждото тяло е попаднало точно в центъра на движението. По степента и посоката на преместването на образа се вади заключение за точното място на чуждото тяло. По-точно това може да стане с помощта на измервателния шаблон-схема на Богатин.
Твърде разпространен е медодът на Комберг и Балтин. Тук също се правят снимки на орбитите- фас и профил, но със специална протеза на Балтин. Тя представлява част от сфера, направена от алуминий или пластмаса с кръгъл отвор в средата, в ръбовете на който са впоени четири оловни топчета с размери 0,5мм, отстоящи на 90 градуса едно от друго. Протезата се поставя на окото след анестезия, така че в отвора да се вмести роговицата, а оловните точки се нагласяват на 3, 6, 9 и 12 часа. Обикновено се правят няколко протези с различни размери и радиус, за да може да се избере, такава протеза, която най-точно ще съответствува на големината на окото. Снимките се правят с поглед право напред. Центрирането при лицева проекция трябва да бъде точно, така че централният лъч да мине по предно-задната ос на окото, а при профил да мине през оловните точки на 3 и 9 часа.
Разчитането става при налагане върху снимките на специални мрежови схеми-шаблони, начертани на прозрачна пластинка, които се ориентират по сенките на оловните точки. Линиите на мрежата отстоят на 1,1мм, което съответствува на 1мм. Разстояние в самото око, при условие че снимките са направени с фокусно разстояние 60см. Това разстояние именно трябва да се спазва. Чрез тези схеми се изчислява доста точно отстоянието на чуждото тяло от оста на окото, от роговицата.
При попадане на чуждото тяло в предния очен сегмент може да се прибегне до метода т.нар. безкостни снимки. Те се правят на специални филми от типа на зъбните, но със заоблена форма. Чрез специален филмодържател те се вкарват и придържат от пациента между окото и долния клепач след анестезия на лигавицата. Централният лъч се насочва отгоре надолу с наклон 60 градуса спрямо филма и посока отпред назад.
Втората снимка се прави, като се вкарва филмчето във вътрешния очен ъгъл. Централният лъч се насочва латерално-медиално под малък наклон (15градуса) отзад напред. Безкостните снимки може да се направят и с придвижване на окото и с две намалени експонации върху един филм.

1 - очни мускули 2 - ирис 3 - леща 4 - роговица 5 - задна очна камера 6 - склера 7 - хориоидея 8 - ретина

Използвана литература:

1. Анатомия на Човека

Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев

Учебник-атлас за медицински колежи
2. Рентгеногравска техника и фотолабораторна техника

(учебник за рентгенови лаборанти) "Медицина и физкултура" София 1977
3.Рентгенова анатомия и физиология на човека. Георги Наумов, държавно издателство "Медицина и физкултура" София 1957

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Повърхностни чужди тела в окото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.